Content beheer voor mensen.

Jack is een in eigen huis gebouwd Content Management Systeem (CMS) waarmee je op gemakkelijke en overzichtelijke wijze een website kunt beheren. Jack is ontstaan vanuit het idee dat je geen raketgeleerde zou moeten zijn om je website bij te houden. Het is in actieve ontwikkeling sinds 2008.

Jack is niet bepaald veeleisend. Het draait op Linux, Apache, PHP5 and MySQL, software die ondersteund wordt door vrijwel alle hosting providers.

Jack